BEST Z30 NEW

  • Model : BEST Z30 NEW
  • Bass: 12” – 30cm – Treble : Có
  • Công suất RMS: 80W
  • Công suất tối đa: 240W
  • Kích thước loa: 36 x 36 x 67 cm
  • Trọng lượng loa: 19 kg